Artykuły

blog kredytowy

Blog kredytowy – ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy BLOG KREDYTOWY stanowi prezentację własnych opracowań na bazie wiedzy, doświadczenia i samodzielnego szukania informacji. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tutaj wiele wskazówek i odpowiedzi na pojawiające się przy okazji zaciągania kredytu pytania. Artykuły i opinie są redagowane z należytą starannością. Są one jednak  wyrazem moich poglądów oraz subiektywnego spojrzenia na kwestie kredytów hipotecznych i obszar finansów. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie. Wykorzystanie zamieszczonych materiałów nie zwalnia użytkownika z obowiązku zaznajomienia się z przepisami prawa oraz samodzielnej analizy. Zapraszam do lektury oraz do współpracy w procesie ubiegania się o kredyt.


MDM limity IV kwartał 2017 i I kwartał 2018

Październik 2, 2017

Mieszkanie dla Młodych limity IV kwartał 2017 oraz I kwartał 2018 Poznań i województwo wielkopolskie   Styczeń 2018 – ostatnia pula środków w programie !   W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszono wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w woj. wielkopolskim na okres od 01.10.2017r. do 31.03.2018r.. Został on utrzymany na niezmienionym […]


Więcej

MDM limity II i III kwartał 2017, Poznań i woj.wielkoplskie

Kwiecień 5, 2017

Mieszkanie dla Młodych, MDM limity II i III kwartał 2017 Poznań i woj.wielkopolskie         Wzrost limitów dla Poznania, spadek w obszarze województwa wielkopolskiego.     Aktualnie dostępny jest wyłącznie limit roku 2018 (termin wypłaty dofinansowania musi przypadać na rok 2018). BGK zaprzestaje przyjmowania wniosków po osiągnięciu 95% kwoty limitu zarezerwowanego na rok […]


Więcej

Limity MDM IV kwartał 2016, I kwartał 2017, wielkopolskie

Wrzesień 29, 2016

MDM 2016 limity na IV kwartał 2016 i  I  kwartał 2017 dla Poznania i woj.wielkopolskiego.   Spada limit ceny i wysokość dopłaty.     Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 16 marca 2016 r. (na okres 01.04.2016 – 30.09.2016)   Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 16 września 2016 r. (na okres 01.10.2016 – 31.03.2017)   Maksymalna […]


Więcej

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

Kwiecień 12, 2016

  WIBOR, definicja, kwotowanie (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)       Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek  hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki odniesienia, którą najczęściej  stanowi WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny .     Co to jest WIBOR ?   Definicję znajdziemy w  […]


Więcej

MDM 2016 limity na II i III kwartał

Marzec 21, 2016

  MDM 2016 limity na II i III kwartał dla Poznania i woj.wielkopolskiego.   Od kwietnia  2016 r .  mniejsze   limity  i  dopłaty.     Na podstawie ogłoszonego 21 marca 2016r. obwieszczenia wojewody wielkopolskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim można wnioskować, że w  […]


Więcej

Limity MDM IV kwartał 2015 oraz I kwartał 2016

Październik 1, 2015

  Limity MDM IV kwartał  2015, I kwartał 2016 Poznań i obszar woj.wielkopolskiego       Przeczytaj też  Limity na II i III kwartał 2016   Limity ceny  za  metr kwadratowy mieszkania  na  rynku pierwotnym i wtórnym oraz średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego  powierzchni użytkowej mieszkania  będący podstawą wyliczenia dofinansowania wkładu własnego […]


Więcej

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

Czerwiec 7, 2015

                                                              Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online       Możliwości udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych   1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czego efektem jest możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Artykuły, Koszty okołokredytowe, Kredyty mieszkaniowe Poznań | Tagi:

Ryzyko zmian stóp procentowych

Maj 6, 2015

           Ryzyko zmian stóp procentowych.  Stanowisko KNF wobec banków.         Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka odniesienia, a z tym wiąże się ryzyko zmian stóp procentowych. Najczęściej dla kredytów w PLN jest to  WIBOR […]


Więcej

Limity MDM II i III kwartał 2015

Marzec 25, 2015

  Limity MDM II i III kwartał  2015, Poznań i obszar woj.wielkopolskiego         Limity obowiązujące w IV kwartale 2015r i wysokość dofinansowania wyliczona zgodnie z zasadami po  nowelizacji znajdziesz  tutaj http://sprawdzony.pro/limity-mdm-iv-kwartal-2015-poznan-i-woj-wielkopolskie/   AKTUALIZACJA   –  poniższe limity i  wysokość dofinansowania  są aktualne do dnia wejścia w życie nowelizacji  tj. do 31.08.2015r.     […]


Więcej

Nowelizacja MDM – PROJEKT

Listopad 23, 2014

  Nowelizacja MDM. Projekt „Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”  – planowane zmiany w 2015 roku.       AKTUALIZACJA  17.08.2015   Nowelizacja MDM ogłoszona.   Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi została […]


Więcej