limity mdm II i III kwartał 2016


MDM 2016 limity na II i III kwartał

Marzec 21, 2016

  MDM 2016 limity na II i III kwartał dla Poznania i woj.wielkopolskiego.   Od kwietnia  2016 r .  mniejsze   limity  i  dopłaty.     Na podstawie ogłoszonego 21 marca 2016r. obwieszczenia wojewody wielkopolskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim można wnioskować, że w  […]


Więcej