stopa procentowa


Ryzyko zmian stóp procentowych

Maj 6, 2015

           Ryzyko zmian stóp procentowych.  Stanowisko KNF wobec banków.         Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka odniesienia, a z tym wiąże się ryzyko zmian stóp procentowych. Najczęściej dla kredytów w PLN jest to  WIBOR […]


Więcej