Kredyt hipoteczny regulacje


Rekomendacje KNF dla banków

Lipiec 28, 2017

Rekomendacje KNF dla banków Pozaustawowe regulacje w obszarze kredytów hipotecznych         Rekomendacje KNF są wydawane na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy Prawo bankowe  i stanowią zbiór dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. Banki powinny spodziewać się kierowania rekomendacjami  przy ocenie ich działalności.   Tło historyczne  wprowadzenia rekomendacji Praktyka wydawania rekomendacji […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Artykuły, Kredyt hipoteczny regulacje | Tagi:

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

Lipiec 21, 2017

  USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE   Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147   Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą: rodzaju, wysokości i zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego, zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Artykuły, Kredyt hipoteczny regulacje | Tagi: ,

USTAWA DEWELOPERSKA

Lipiec 14, 2017

USTAWA DEWELOPERSKA       29 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która istotnie wpłynęła na regulacje kredytu mieszkaniowego.   Celem tzw. ustawy deweloperskiej było wprowadzenie środków zabezpieczających interesy prywatnych nabywców, niebędących profesjonalistami w obrocie nieruchomościami w postaci: umowy […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Artykuły, Kredyt hipoteczny regulacje | Tagi:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

Lipiec 7, 2017

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe [Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939]       Ustawa Prawo bankowe jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność bankową. Ustawa określa między innymi zasady tworzenia i organizacji banków (banków krajowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych), katalog czynności bankowych  oraz  pozabankowych świadczonych przez te instytucje, […]


Więcej

Rynek kredytów hipotecznych – tło historyczne

Czerwiec 30, 2017

  Rynek kredytów hipotecznych – tło historyczne   Poniższy tekst stanowi fragment pracy podyplomowej “Kredyt hipoteczny na rynku detalicznym na tle doradztwa finansowego”.  złożonej  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych “Bankowość i doradztwo finansowe”, obronionej dnia 22.10.2016r.       WSTĘP Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami  kredyt mieszkaniowy powinien być udzielany maksymalnie […]


Więcej
Opublikowane w kategorii: Artykuły, Kredyt hipoteczny regulacje | Tagi: