Nowelizacja MDM – PROJEKT

Listopad 23, 2014

nowelizacja MDM

 

Nowelizacja MDM. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  – planowane zmiany w 2015 roku.

 

 

 

AKTUALIZACJA  17.08.2015

 

Nowelizacja MDM ogłoszona.

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi została 17.08.2015 ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

 

W życie wchodzi 14 dni po ogłoszeniu, czyli pierwszego września 2015 r.

 

Nie oznacza to gotowości banków na zmiany. Banki muszą potwierdzić możliwość składania wniosków.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1194/1

 


 

AKTUALIZACJA  03.08.2015

 

Prezydent podpisał  nowelizację MDM

 

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2015 roku.

(…)

 

27. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – podpisana 31 lipca 2015 r. Pobierz informację.

 

 

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,60,lipiec-2015-r.html

 

Należy jeszcze zaczekać na ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw  –  zmiany  wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015


 

AKTUALIZACJA  10.07.2015

 

Senat przyjął ustawę dot. nowelizacji MDM bez poprawek. 

78. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

mdm senat

druk senacki 963A


AKTUALIZACJA  25.06.2015

 

Sejm 25.06.2015 uchwalił nowelizację ustawy MDM,

prace nad ustawą nadal trwają , kolejny etap to Senat i na koniec podpis Prezydenta

 

Przebieg prac nad nowelizacją ustawy MDM

 

Tego nikt wcześniej nie zapowiadał –  pojawia się rynek WTÓRNY w MDM – taką poprawkę przegłosowano w sejmie, co oznacza, że zakup mieszkania ( lokal mieszkalny lub dom mieszkalny) ma dotyczyć zarówno nowozasiedlanych mieszkań, jak i tych używanych.

 

Różnica dotyczy maksymalnej ceny za  m2 ,  dla rynku wtórnego ( używane mieszkania)  będzie  to  0,9 średniego wskaźnika przeliczeniowego, podczas gdy dla rynku pierwotnego ( pierwsze zasiedlenie)  jest to 1,1 wskaźnika

 


 

 

23.11.2014

Nowelizacja MDM  zaplanowana jest na 2015 rok. Zgodnie z zapowiedzią na stronie MIiR raczej to będzie połowa roku, a nie początek, na co wiele osób liczyło.

 

  – Zawarte w projekcie propozycje na etapie uzgodnień międzyresortowych mogą zostać zmodyfikowane w trakcie prac toczonych w ramach rządu. Zaproponowane zmiany powinny wejść w życie w połowie 2015 r. – poinformował wiceminister Paweł Orłowski.

 

Aktualny etap prac nad ustawą można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Do 19 września 2014r. można było zgłaszać uwagi do projektu ustawy w wersji z dnia 11 sierpnia 2014r  w ramach konsultacji publicznych programu „Mieszkanie dla młodych”. 

 

5 listopada 2014 poprawiony projekt ( projekt uzgodnienia 31.10.2014 )  został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

 


 

10 najistotniejszych zmian ujętych w projekcie nowelizacji MDM

 

1) Objęcie dofinansowaniem również wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowych.

 

2) Dodanie zapisu mówiącego o tym, że mieszkanie może zostać utworzone zarówno w wyniku budowy jak i przebudowy.

 

3) Zbywcą, będzie mogła być również osoba/firma, która nabyła mieszkanie w ramach działalności gospodarczej od innej osoby/firmy, która to mieszkanie wybudowałanadal jednak jest to mieszkanie zasiedlane po raz pierwszy ( nowe ).

 

Zmiana pozwala na uwzględnienie powiązań kapitałowych firm zgodnie z interpretacją MIiR  – nie otwiera to jednak drogi do finansowania typowego rynku wtórnego.

 

Czy w ramach programu MdM możliwy jest zakup mieszkania od podmiotu (dewelopera), który nie jest bezpośrednim realizatorem inwestycji (na przykład od spółki-córki zajmującej się wyłącznie sprzedażą mieszkań)?

 Art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi stanowi, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone pod warunkiem zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przedstawionej sytuacji transakcja sprzedaży mieszkań dokonywana byłaby przez spółkę, która formalnie – jako odrębna osoba prawna – nie jest podmiotem, który wybudował mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak uznać, że intencją ustawodawcy było określenie w cytowanym przepisie warunku dotyczącego finansowania w ramach programu Mieszkanie dla młodych inwestycji realizowanych na rynku pierwotnym, a nie przesądzanie formuły prawnej funkcjonowania podmiotu sprzedającego mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podmiot działający w określonej strukturze kapitałowej, tworzonej przez więcej niż jedną spółkę, realizuje proces budowy, a następnie sprzedaży przez dwie odrębne spółki, można uznać, że spełniony jest warunek ustawowy dotyczący zakupu mieszkań od podmiotu, który wybudował je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy przy tym zaznaczyć, że wśród dokumentów wymaganych w procedurze ubiegania się o finansowe wsparcie jest pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, że sprzedawane mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Oświadczenie takie składane jest w banku kredytującym. W przypadku opisanej sytuacji być może należało będzie złożyć w banku kredytującym dodatkowe wyjaśnienia dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji przez nią sprzedaży mieszkań.

 

 

4) Nie ma być ograniczeń w kręgu osób mogących przystąpić do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej – będzie po prostu “inne osoby“.

 

5) Zmiana w powierzchni mieszkania od której dopłata jest liczona – dla rodzin z trójką dzieci dopłata ma być liczona do 65 m2

 

6) Zmiana wysokości dofinansowania

 

1 dziecko = 150%*

2 dzieci = 200%*

3 dzieci = 300%*

* kwoty obliczonej wg wzoru

średni wskaźnik przeliczeniowy  x 10% x pow. użytkowa lokalu (max odpowiednio 50 m2 lub 65 m2)

 

7) Dla nabywcy z trójką dzieci kredyt MDM również na kolejne mieszkanie i również dla nabywcy mającego więcej niż 35 lat –  ma być usunięty warunek braku własności innego mieszkania/domu w przeszłości oraz nabywca z trójką dzieci ma być wyłączony z ograniczenia wiekowego

 

 

8) Spłata kredytu MDM dopiero po 5 latach – dochodzi nowy warunek, przy którym ma nastąpić utrata dofinansowania ( zapis ma objąć tylko nowe umowy ) w przypadku spłaty całości lub części kredytu (w kwocie przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego) w okresie pierwszych 5 lat

 

 

9) Z ograniczeń w zakresie zbycia nieruchomości zostanie wyłączona sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej – zatem po wstąpieniu w związek małżeński można będzie od razu rozszerzyć własność na współmałżonka

 

10) Dla mieszkań oddanych do użytkowania dofinansowanie będzie mogło być wypłacane przed aktem notarialnym – rozwiązuje to problem inwestycji oddanych do użytkowania, które jednocześnie są obciążone kredytem inwestycyjnym dewelopera

 


 

W projekcie w wersji z 11.08.2014r. był zapis dotyczący zniesienia wymogu zaciągania kredytu MDM wyłącznie w walucie polskiej –  w wersji projektu z dnia 31.10.2014r. zrezygnowano z tej zmiany.

 


 

Copyright @Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy, sprawdzony.pro. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie wyrażam zgody na kopiowanie i umieszczanie na innych serwisach części lub całości artykułów (włącznie z pomysłem na przedstawienie zagadnienia).

Opublikowane w kategorii: Artykuły, Mieszkanie dla Młodych Poznań | Tagi: