Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

Czerwiec 7, 2015

   koszty kredytu hipotecznego     

              

            

   

       

             Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

 

 

Możliwości udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 

1 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czego efektem jest możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego i może zastąpić tradycyjny odpis wydawany w sądzie. Pomimo, że od wprowadzenia zmian minie niedługo rok nadal część klientów , a czasem nawet doradców nie wie o dodatkowych funkcjonalnościach.

 

 

Na etapie ubiegania się o kredyt mieszkaniowy w większości przypadków banki  poprzestają na badaniu księgi wieczystej z wykorzystaniem przeglądarki ksiąg wieczystych, nie wymagając urzędowego dokumentu. 

 

W pojedynczych przypadkach bank może wymagać odpisu KW  jeszcze na etapie wnioskowania o kredyt , a  w części banków warunek dostarczenia odpisu KW może pojawić się dopiero na etapie dokumentowania prawomocnego wpisu hipoteki w księdze wieczystej, co kończy okres pomostowy.

 

WAŻNE  –  dla  banków zawsze pobieramy  ODPIS  ZWYKŁY księgi wieczystej.

 

Zarówno przeglądanie ksiąg wieczystych jak i  możliwość składania wniosków do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o wydanie  odpisu  KW  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępne są  pod  tym linkiem:

 

EUKW – elektroniczne księgi wieczyste

 

kw ministerstwo

 

Trzecią funkcjonalnością jest możliwość weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego autentyczności  i aktualności  dokumentu przy użyciu identyfikatora do weryfikacji dokumentu umieszczonego w stopce na wydruku.

 

Dodatkowo na stronie elektronicznych ksiąg wieczystych jest zestaw przydatnych odnośników, w tym instrukcja użytkownika, najczęściej zadawane pytania, dane kontaktowe.

 

 

Podstawy prawne

 

1) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 i 830) w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2013.941 zm. Dz.U.2013.1641)

2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U.2013.1407)

3) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz.U.2013.1412)

 

Opłaty

 

Uzyskanie elektronicznego odpis KW wiąże się z opłatami, ale  jest to niższy koszt niż  cena tradycyjnego odpisu.

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Do tego należy doliczyć prowizję operatora

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Jak przebiega uzyskanie elektronicznego odpisu KW ?

 

Niezbędnym elementem jest posiadanie adresu e-mail.

 

 

Po wejściu na stronę  EUKW  należy wybrać Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,  a następnie pojawi się ekran na którym należy wpisać numer księgi wieczystej  oraz rozwiązać zadanie logiczne, po czym przejść DALEJ .

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Na kolejnym ekranie należy wybrać rodzaj dokumentu ( dla banku jest to odpis zwykły) oraz formę dostarczenia (najlepiej do samodzielnego wydruku ) i przyciskiem DALEJ przejść do kolejnego ekranu.

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Następnie  podajemy adres e-mail ,  na który  dodatkowo przyjdzie link do dokumentu dający możliwość późniejszego pobrania.

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Na kolejnym ekranie znajduje się podsumowanie złożonych wniosków , przyciskiem DALEJ  przechodzimy do kolejnej czynności.  Jeśli  ma być pobrana większa ilość dokumentów można skorzystać z przycisku DODAJ WNIOSEK.

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Następnie  pojawia się podsumowanie złożonych wniosków, AKCEPTUJEMY i przechodzimy do PŁATNOŚCI.

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

Płatność  jest realizowana przez Przelewy24

 

 

Odpis KSIĘGI WIECZYSTEJ online

 

 

Po weryfikacji płatności pojawia się potwierdzenie, przechodzimy DALEJ

 

8 kw płatność

 

Na koniec mamy ekran z dokumentem do pobrania

 

9 kw zrealizowane wnioski

 

Gdyby  z jakiejś przyczyny nie nastąpiło automatyczne przerzucenie na ekran z dokumentem do pobrania to równolegle otrzymujemy wiadomość e-mail z linkiem do dokumentu,  który można pobrać później .

 

Twój wniosek został zapisany. Zarejestrowane wnioski, potwierdzenia złożenia wniosków i dokonania płatności oraz dokumenty do samodzielnego wydruku (nie dotyczy dokumentów o korespondencyjnej formie dostarczenia) będą dostępne pod linkiem :

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna/zlecenie?zlecenieId=xxx

Link pozostanie nieaktywny do momentu zrealizowania płatności.

Informujemy, że potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne przez 24 miesiące od chwili rejestracji wniosku, a żądany dokument przez 14 dni od chwili jego wygenerowania.

Dziękujemy za skorzystanie z usług systemu EKW.

 

 

Co znajduje się w księdze wieczystej ?

 

Księga Wieczysta ma cztery działy :

 

1) dział I obejmujący  

I-O – oznaczenie nieruchomości

tu znajdą się informacje mówiące o rodzaju nieruchomości/prawa ( np. nieruchomość gruntowa, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego), informacje o adresie, o powierzchni (lokalu / gruntu) , pomieszczeniach itp.

 

 

I-SP – spis praw związanych z własnością

tutaj opisane są prawa związane z nieruchomością np. udział w nieruchomości wspólnej przypisany do lokalu, prawo przechodu/przejazdu  przez inną działkę

 

 

2) dział II – własność ,  tu znajdziemy dane właściciela, użytkownika wieczystego lub uprawnionego (dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu)

 

3) dział III – prawa , roszczenia i ograniczenia

tu znajdziemy wpisy dot. roszczeń o przeniesienie własności ( np. na rynku pierwotnym),  służebności obciążających nieruchomość (przechodu i przejazdu, służebności osobiste, dożywocie),  wpisy dotyczące niezgodności księgi ze stanem faktycznym,  wpisy dotyczące wszczęcia  postępowań i inne ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością

 

4) dział IV – hipoteka , tutaj znajdzie się np. hipoteka banku kredytującego 

 

Przed pobraniem odpisu KW warto upewnić się w przeglądarce, czy księga jest właściwa oraz czy jej stan jest zgodny z tym co mamy przedłożyć w banku (np. czy jest już wpisana hipoteka ) .

 

 

Copyright @ Bożena Myszczyszyn,

Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane w kategorii: Artykuły, Koszty okołokredytowe, Kredyty mieszkaniowe Poznań | Tagi: